Eiropas parlamenta vēlēšanas 2019 //epv2019.cvk.lv

Vērtējām partiju programmas pēc šādiem kritērijiem:

  1. Eiropas Savienība kā nacionālu valstu ekonomiskā savienība
    (jo par šādu ES statusu mēs balsojām referendumā par iestāšanos 2004.gadā)
  2. Partijas līdzšinējais sniegums tautas un valsts interesēs
  3. Darbs tikai Latvijas labā
  4. Regulēta migrācija
  5. Partijas programmas kvalitāte
  6. Politiskā piederība pie Eiropas Parlamenta grupām

"Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA)nacionalaapvieniba.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Atbilst. Lai "Netiek uzspiesta “arvien ciešākas savienības” izveide".
2Līdzšinējais sniegums
Ievēlēti visus gadus. 2004.gadā - 4 deputāti. Pēc tam - viens - Roberts Zīle.
Paveiktā apkopojums.
Darbība Saeimā, valdībā un pašvaldībās gan uzteicama, gan ļoti kritizējama.
3Tikai par Latviju
Atbilst.
4Nelegālā migrācija
"Stingri sargāta ārējā robeža, un katra valsts pati nosaka savu migrācijas politiku".
Saeimā NA nobalsoja pret ANO migrācijas paktu!
Neskaidra gan ir kandidējošās kultūras ministres Daces Melbārdes politika attiecībā uz migrāciju un krievu valodas nostiprināšanos.

"Nevienai valstij ES ietvaros nav vairāk tiesību vai privilēģiju kā citām".

"Par tādu ES, kurā kopīgi lēmumi tiek pieņemti tikai tajās jomās, kas ir izdevīgas visām dalībvalstīm, vairāk lēmumu atstājot dalībvalstu ziņā".

"Ekonomiskā attīstība, kas līdzsvarota ar sociālo sfēru, kultūras un dabas vērtībām".

XĪpašas piezīmes
"Par nacionālu valstu Eiropu"
6Politiskā piederība
ECR (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa)
Tā ir centriski labējā konservatīvā, mēreni eiroskeptiskā politiskā grupa. Roberts Zīle ir tās viceprezidents.
Nacionālā apvienība

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (LSDSP)lsdsp.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Atbilst.
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
3Tikai par Latviju
".. stingri aizstāvot Latvijas intereses."
4Nelegālā migrācija
Īsti nav pateikts galvenais, bet ir par "ES ārējo robežu stiprināšanu".

".. izskaust sociālo nevienlīdzību, netaisnību un vārda brīvības ierobežošanu, ..."

Vide, ekonomika, veselība, finanses - pret programmu iebildumu nav!

XĪpašas piezīmes
"Šobrīd neviena no klasiskām ideoloģijām (sociāldemokrāti, liberāļi, konservatīvie) viena pati nespēj rast atbildes uz modernās pasaules problēmām, tāpēc mēs rosināsim veidot EP lielāko frakciju sadarbību vienota attīstības redzējuma izstrādei."
6Politiskā piederība
S&D (EP Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa).
Tā ir centriski kreisā politiskā grupa.
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Jaunā konservatīvā partija (JKP)konservativie.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
".. par nācijvalstu savienību Eiropā".
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
Darbība Saeimā un pašvaldībās pamatā ir uzteicama.
3Tikai par Latviju
Gan par Latviju, gan sabiedrotajiem.
4Nelegālā migrācija
Īsti nav pateikts galvenais, bet ir par kontrolētu migrāciju un migrācijas iemeslu mazināšanu.
Saeimā JKP nobalsoja pret ANO migrācijas paktu!

"Drošība, identitāte, tiesiskums!"
Vienota Eiropas aizsardzība pret trešo valstu destruktīvo ietekmi Eiropā. Pret korupciju. Par ģimenēm, par bērniem.

Diemžēl atbalsta ES brīvās tirdzniecības līgumu slēgšanu ar Austrāliju un ASV.

XĪpašas piezīmes
".. lai īstenotu citādu politiku .. lai runātu atklātu valodu un rīkotos..."
6Politiskā piederība
EPP (Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti)).
Šī centriski labējā politiskā grupa atbalsta federālu Eiropu.
Jaunā konservatīvā partija

Politiskā partija "KPV LV" (KPV lv)

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Īsti nav pateikts, bet rodas iespaids, ka atbilst ".. ievērojot dalībvalstu nacionālos, sociālos un kultūras standartus."
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
Darbība Saeimā pamatā bija uzteicama.
3Tikai par Latviju
Īsti nav pateikts, bet rodas iespaids, ka atbilst.
4Nelegālā migrācija
Īsti nav pateikts galvenais, bet ir "mērķis stiprināt ES ārējo robežu".
Saeimā KPV nobalsoja pret ANO migrācijas paktu!

".. mērķis panākt vienlīdzīgi pozitīvus dzīves apstākļus visiem ES iedzīvotājiem."

".. atbildība, tiesiskums, brīvība, drošība, cilvēktiesības un solidaritāte starp cilvēkiem."

un citas daudz labas lietas...

XĪpašas piezīmes
-
6Politiskā piederība
EPP (Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti)).
Šī centriski labējā politiskā grupa atbalsta federālu Eiropu.
Politiskā partija KPV LV

Latvijas Reģionu Apvienība (LRA)latvijasregionuapvieniba.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Īsti nav pateikts, bet rodas iespaids, ka atbilst. "Latvijas nacionālās intereses ir (..)"...
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
Darbība Saeimā un pašvaldībās ir gan uzteicama, gan kritizējama.
3Tikai par Latviju
Atbilst. ".. aizstāvēsim Latvijas valsts un visu tās cilvēku intereses".
4Nelegālā migrācija
Īsti nav pateikts galvenais, bet ir par "kopīgu un efektīvu robežu sargāšanu".

Lasot pirmo trešdaļu, gribas to nosaukt par lirisku partijas programmu... It kā viss atbilst, viss pieņemami, viss tik neitrāli aprakstīts, ka pat grūti lasīt... grūti izlobīt nostādnes.

Taisnīguma un vienlīdzīguma princips attiecībā uz visām jomām.

Labi izcelta Latvijas drošība un aizsargāšana.

"Mēs cīnīsimies pret birokrātiju, nepamatotu un netaisnīgu noteikumu uzlikšanu Latvijai. Iesaistīsim sabiedrību lēmumu pieņemšanā."

XĪpašas piezīmes
"Par spēcīgu Eiropu Latvijai!"
6Politiskā piederība
Vēlas jaunas politiskās grupas izveidošanu.
Latvijas Reģionu Apvienība

Latviešu Nacionālisti (LN)latviesu-nacionalisti.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Atbilst.
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
3Tikai par Latviju
Atbilst. "LN mērķi: vērtēt Latvijas valsts nacionālās intereses augstāk par Eiropas Savienības; ..".
4Nelegālā migrācija
Pret "nelikumīgo imigrantu legalizāciju".

Kontrolēt Latvijas valdības, Eiropas Komisijas, Eiropadomes darbu vēlētāju interesēs.

Vienlīdzīguma princips ekonomikā. Panākt Latvijas prioritātēm atbilstošu finansējumu ES budžetā.

"Nacionalitāte, ģimene, ticība jāiekļauj kā Eiropas pamatvērtības".
Ekoloģija; veselība; militārā drošība, ...

Ir arī nepamatoti / nepatiesi apgalvojumi,- par nabadzību un emigrāciju dēļ preču, pakalpojuma, darbaspēka un kapitāla brīvās kustības ES, par miljoniem darbavietu iznīcināšanu Eiropā dēļ progresīviem nodokļiem un nelietderīgiem tēriņiem, ES vainošana tur kur pirmkārt būtu jāmekle atbildība pašos.

XĪpašas piezīmes
"Atbalstīt “viena valsts – viena balss” principa ieviešana ES Padomē".
6Politiskā piederība
ENF (Nāciju un brīvības Eiropa).
Tā ir galēji labējā (nacionālistiskā) un eiroskeptiskā politiskā grupa.
Latviešu Nacionālisti

Centra partija (CP)centrapartija.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
"ES kā suverēnu valstu savienība."
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
3Tikai par Latviju
"Latvijas pārstāvjiem Briselē jāsāk aizsargāt Latvijas intereses."
4Nelegālā migrācija
"Centra partija kopā ar sabiedrotajiem apturēs tādu imigrāciju Eiropā, kas rada terorisma, noziedzības un infekciju riskus."

Programma it kā pozitīva.
Kristīgi - konservatīvās vērtības.

XĪpašas piezīmes

Tomēr pietrūkst informācijas par partiju un tās cilvēkiem. Partijas mājas lapā ļoti maz informācijas, tā nepārliecina.

No kandidātiem īpaši jāizceļ Edvīns Puķe kurš savlaik pārstāvēja partiju Suverenitāte, vēlāk kandidēja no Ždanokas "Latvijas Krievu savienība"...

Saraksta līderos ir arī Vācijas AfD pārstāvis Waldemar Herdt kurš šajā video apgalvo (skat. no minūtes 7:10), ka sankcijas pret Krieviju ir diplomātijas izgāšanās...

6Politiskā piederība
Vēlas jaunas politiskās grupas izveidošanu.
Centra partija

Attīstībai/Par! (AP!)attistibaipar.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Nav pateikts.
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
Darbība Saeimā, valdībā un pašvaldībās ir gan uzteicama, gan kritizējama.
3Tikai par Latviju
Īsti nav pateikts, bet rodas iespaids, ka atbilst.
4Nelegālā migrācija
Minēts "risināt neregulētās migrācijas pirmcēloņus", "Eiropas robežas slēgtas nelegālai imigrācijai", "atvērta un iekļaujoša sabiedrība", par "jaunpienācēju integrāciju"...
Melo par robežām, jo Saeimā AP! nobalsoja par ANO migrācijas paktu.

"mēs ejam talkā modernizēt, atjaunināt, stiprināt Eiropu un pārstāvēt Latvijas cilvēku intereses."

"Mēs esam par būtiski palielinātu ES kopējo budžetu (līdz 1,5% no IKP), kurā ir būtiski samazinātas subsīdijas, bet palielināti ieguldījumi izglītībā, zinātnē, veselībā, drošībā un vidē.
Mēs esam par taisnīgu konkurenci, kuru neizkropļo subsīdijas lielsaimniekiem .."

"Par taisnīgiem nodokļiem, no kuriem nevar paslēpties digitālajā pasaulē, ofšoros vai īpašos nodokļu režīmos."

".. par partnerattiecību atzīšanu visās Eiropas valstīs"

XĪpašas piezīmes
"AR PILNU JAUDU EIROPĀ!"
6Politiskā piederība
ALDE (Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa)
Attīstībai, Par

Vienotība (V)jaunavienotiba.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Nav pateikts. Nav ticamības.
2Līdzšinējais sniegums

Ir ievēlēti EP visus gadus. Vai ir notikušas pārmaiņas, jūtami panākumi Latvijas labā?
Darbība Saeimā un valdībā zem katras kritikas.

Parakstīja CETA un Stambulas konvenciju... Nobalsoja pret ANO rezolūciju par ģimenes aizsardzību.

3Tikai par Latviju
Sola, ka atbilst. Bet pēc pieredzes - ticības nav.
4Nelegālā migrācija
Rakstīts tā, it kā būtu pret to. Bet reālie darbi liecina par pretējo - Vienotība reklamēja bēgļus pat TV reklāmās.
Saeimā Vienotība nobalsoja par ANO migrācijas paktu!

Joprojām tie paši solījumi par lietām kurām jau bija jābūt panāktām!

XĪpašas piezīmes
2014.gadā tika ievēlēti 4 Vienotības deputāti - puse no visiem Latvijas deputātiem,
2009.gadā tika ievēlēti 3 deputāti,
2004.gadā tika ievēlēti 2 deputāti.
Eiropas Parlamentā Vienotības deputāti saņem algas no nodokļu maksātāju naudas jau 15 gadus... un joprojām sola to pašu kam jau sen bija jabūt izdarītam!
Kā var nesolīt... Kā var nemelot...
6Politiskā piederība
EPP (Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti)).
Šī centriski labējā politiskā grupa atbalsta federālu Eiropu.
Vienotība

Progresīvie (P)progresivie.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Par federalizāciju.
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
3Tikai par Latviju
Visā programmā Latviju pat ne reizi nepiemin...
4Nelegālā migrācija
Nepiemin...

Ir pozitīvi mērķi attiecībā uz nodokļu politiku, korupcijas apkarošanu, ekoloģiju, vidi, pret noziedzību utt.

Vaino bezatbildīgu nacionālismu, bet noklusē par bezatbildīgu liberālismu...
Atbalsta LGBT+ kopienas tiesības, bet ne vārda par tradicionālās ģimenes tiesībām, ne vārda par homoseksuāļiem adoptējamo bērnu tiesībām...
Atbalsta etnisko grupu aizsardzību, bet ignorē pamatnācijas aizsardzību.
Solidaritāte un iecietība no migrantiem netiek prasīta, no pārējiem - tiek prasīta.
Ir par ekonomisko vienlīdzību, bet nav par vienlīdzību vispār un visā. Progresīvajiem pastāv vairāk svarīgas cilvēku grupas ignorējot pārējās grupas.

XĪpašas piezīmes
Visā programmā Latviju pat nepiemin... Eiropas federalizācija un Latvijas vienkārši nav...
No Saeimas programmas atceramies arī mērķi piešķirt vēlēšanu tiesības nepilsoņiem kas ir prettiesisks mērķis. Par tiesiskumu programmā nekas nav minēts...
6Politiskā piederība
S&D (EP Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa).
Tā ir centriski kreisā politiskā grupa.
Progresīvie

Jaunā Saskaņa (JS)facebook.com/paralternativu/

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Neatbilst. ".. stiprināt Eiropas vienotību, .. bez .. nacionālisma.".
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
3Tikai par Latviju
"Ir jāparskata ekonomisko sankciju politika pret Krieviju ..". Minētas atrunas ar ES tautu interesēm, bet noklusē par citu tautu interesēm, kas ir pirmkārt ukraiņu tauta.
4Nelegālā migrācija
Atbalsta... "Mēs vēlamies atvērtu un dinamisku sabiedrību .. bez aizspriedumiem .."... lai gan arī piemin, ka jārisina migrācijas pamatcēloņi un jāsaglabā efektīvu robežu kontroli, bet "jāatver droši un likumīgi kanāli"...

Pārējie mērķi pamatā labi, viss visumā labi, pieminētas lielākā daļa klasisko ES tēmu.

Visā programmā Latviju pat nepiemin...

"Jaunā Saskaņa saredz savu sadarbību ar Eiropas Kreiso partiju un arodbiedrībām."

XĪpašas piezīmes
Programmā nav paskaidrots kāpēc "lai 9. maijs – kļūtu par valsts svētkiem visās dalībvalstīs"...
6Politiskā piederība
GUE/NGL (Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa)
Jaunā Saskaņa

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS)zzs.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Atbilst.
3Tikai par Latviju
Īsti nav pateikts.
4Nelegālā migrācija
Īsti nav pateikts galvenais, vien par robežkontroli. Tāpēc atcerēsimies to, kas nav minēts programmā - ministru prezidents Māris Kučinskis slepeni uzdeva garantēt bēgļu pārticību.
Grūti vērtēt partijas programmu, jo ZZS konstanti izdodas atrast tādus cilvēkus atbildīgos amatos, ka solījumiem zūd jēga.
Piemēram, atcerēsimies ministru Gunti Belēviču un viņa melus,
atcerēsimies Ivetas Grigules shēmošanu EP un balsojumu Krievijas labā kopā ar Mamikinu un Ždanoku,
oligarhu sarunās tieši iesaistītie Aivars Lembergs, Uldis Augulis un Jānis Dūklavs...,
divreiz atstādinātais Jūrmalas mērs Gatis Truksnis,
līdzšinējā partijas destruktīvā darbība Saeimā
utt.
Tagad tiek virzīta ministre Dana Reizniece-Ozola, bet atcerēsimies nodokļu reformu kas palielināja nodokļus, tai skaitā cenu degvielai, kā rezultāts - visaptveroša inflācija...
XĪpašas piezīmes
Iepriekšējās vēlēšanās ZZS sauklis bija "Cilvēks ir vissvarīgākais".
Šoreiz sauklis ir "Tavi cilvēki Latvijā un Eiropā"...
6Politiskā piederība
EPP (Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti)).
Šī centriski labējā politiskā grupa atbalsta federālu Eiropu.
Zaļo un Zemnieku savienība

Atmoda ("KDS / GKL" + “No sirds Latvijai”)

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
"Pret Eiropas federalizāciju. Tai jābūt neatkarīgu un nacionālu valstu savienībai."
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
Darbība Saeimā ir gan uzteicama, gan kritizējama.
3Tikai par Latviju
Sola, ka "pirmajā vietā vienmēr liksim Latvijas intereses", bet oligarhu Rīdzenes sarunās Koziols teica Šleseram: "Saskaņas ievešana valdībā uzticēta Ingunai Sudrabai. Tas Maskavā ir nolemts, ka mums vajag Sudrabu par premjeri".
4Nelegālā migrācija
Īsti nav pateikts galvenais. "ES ārējo robežu stiprināšana, samazinot bēgļu plūsmu."

Visa labā starpā ir arī stipri diskutabli apgalvojumi:
"Latvijas politiskā un saimnieciskā vide tiek absolūti kontrolēta no Eiropas Savienības puses"...
"Lai Latvijā apstātos lejupslīde visās jomās"...

XĪpašas piezīmes
Saraksta līdere ir Inguna Sudraba, saistīta arī ar Latvijai nelojāliem cilvēkiem.
No kandidātiem vēl īpaši pamanāms ir Aivis Vasiļevskis kurš ir ļoti aktīvs Krievu pasaules propagandētājs.
Atmoda

Rīcības partija (R)ricibaspartija.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Īsti nav pateikts, bet izskatās, ka tas ir federalizācijas virziens.
"Vienotas ES konstitūcijas ieviešana".
2Līdzšinējais sniegums
Līdz šim nav ievēlēti.
3Tikai par Latviju
"Panākt visu un jebkādu ekonomisko sankciju atcelšanu pret Krievijas Federāciju."
4Nelegālā migrācija
Pret. "Pilnībā pārtraukt jebkādu bēgļu uzņemšanu LR, deportēt esošos".

".. veikt ES – Latvijas attiecību auditu no 2004.gada konstatējot mūsu ieguvumus un zaudējumus atrodoties ES sastāvā."

".. Bez saskaņošanas Latvijā netiks ieviesta neviena ES direktīva vai regula."...

"Panākt vienotas nodokļu sistēmas izveidi visā ES,
vienotas darba samaksas sistēmas izveidi,
vienotu pensiju sistēmas principu".

XĪpašas piezīmes
Saraksta līderis Einārs Graudiņš (ir kandidējis arī no Ždanokas "Latvijas Krievu savienība"...):

Einārs GraudiņšEinārs Graudiņš andrewrostov.livejournal.com/559526.html

Rīcības partija

Latvijas Krievu savienība (LKS)rusojuz.lv

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Par federālu Eiropu (..) no Lisabonas līdz Vladivostokai...
2Līdzšinējais sniegums
Pārstāv Krievijas intereses.
3Tikai par Latviju
Pretvalstiska darbība kopš Interfrontes laikiem.
4Nelegālā migrācija
Pret nelegālo imigrāciju. Par regulētu migrācijas politiku.

Viens no galvenajiem mērķiem - krievu valodai panākt valsts valodas statusu,- kā vienu no ES oficiālajām valodām.

Par Krievijas interešu atzīšanu, par sankciju atcelšanu.

Ir arī pozitīvi mērķi,- vienlīdzīga attieksme pret visiem, Eiropas vērtību aizstāvība, par vienotas Eiropas Savienības tiesu, kas spēs izskaust korupciju, ...

XĪpašas piezīmes
Tatjana Ždanoka, Andrejs Mamikins...
6Politiskā piederība
EFA (Eiropas Brīvās apvienības grupa)
Latvijas Krievu savienība

Saskaņa (S)saskana.info

1Nacionālu valstu ekonomiskā savienība
Nav pateikts.
2Līdzšinējais sniegums
Pagājušās vēlēšanās tika ievēlēts Andrejs Mamikins. Pirms tam - Alfrēds Rubiks un Aleksandrs Mirskis.
Darbība Saeimā un pašvaldībās ir zem katras kritikas.
3Tikai par Latviju
Sola apkarot diskrimināciju pret nacionālām un lingvistiskām minoritātēm...
Pārstāv Krievijas intereses (piemērs).
4Nelegālā migrācija
Atbalsta. Sola apkarot ksenofobiju...
Saeimā Saskaņa nobalsoja par ANO migrācijas paktu!

Bieži tiek pieminēts sociālisms.
Uzsver savu svarīgumu. Vaino Latvijas Republikas Saeimu. Vaino nacionālistus, neoliberāļus, konservatīvos. Sevi nevaino.

"Eiropas Sociālistu partija un “Saskaņa” apkaros šo sērgu visā Eiropā. Mēs cīnīsimies, lai arī Latvijā nekādi nacionālistiski, ksenofobiski, radikāli, margināli spēki .."

Kopumā partijas programmā ir daudz emociju (naids un iebiedēšana), bet maz konstruktīvu, saturīgu piedāvājumu par lietu. Visvājākā programma no visām partijām.

XĪpašas piezīmes
TOP 3 bēgļi kandidātu sarakstā: Nils Ušakovs, Andris Ameriks, Boriss Cilevičs.
Ušakovs apgalvoja, ka nekādā gadījumā nekandidēs uz EP...
6Politiskā piederība
S&D (EP Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa).
Tā ir centriski kreisā politiskā grupa.
Saskaņa

Eiroparlamenta vēlēšanu rezultāti līdz šim (iekļuvušajiem):

Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti partijai NA
Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti partijai Vienotība
Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti partijai Latvijas Krievu savienība
Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti partijai Saskaņa