Lai redzētu Like pogu, vispirms jābūt ielogotam Facebook (direktīva...):